About Us

radonmatningarbetsplats.nu informerar om radon och radonmätning på arbetsplatser. Radonmätning på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar. Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en  obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.