Om

radonmatningarbetsplats.nu informerar om radon och radonmätning på arbetsplatser. Radonmätning på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar. Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.