Om

Vi informerar om radon och radonmätning på arbetsplatser. Radonmätning på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar. Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.