10 fakta om radon och radonmätning

Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som kan vara potentiellt farlig. Den bildas i berggrunden och kan ta sig in i ditt hem genom sprickor i husgrunden eller andra öppningar. Långvarig exponering för radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Här är 10 fakta om radon och radonmätning:

  1. Radon finns överallt: Gasen finns i berggrunden över hela Sverige i varierande halter.
  2. Långvarig exponering för radon kan leda till lungcancer.
  3. Du kan inte se eller känna doften av radon: Radon är osynlig, luktfri och smaklös. Det enda sättet att veta om du har radon i ditt hem är att mäta.
  4. Radonmätning är enkelt: Du kan enkelt beställa hem radondosor och göra en långtidsmätning som ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. 
  5. Det finns två typer av radonmätning: Korttidsmätning och långtidsmätning. Korttidsmätning ger en indikation på radonhalten under en kort period, medan långtidsmätning ger en mer exakt bild av radonhalten under en längre tid.
  6. Radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö.
  7. Det finns åtgärder du kan vidta om du har förhöjda radonhalter: Det finns effektiva åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten i ditt hem. Dessa åtgärder kan vara installation av en radonsug, förbättra ventilationen eller täta sprickor.
  8. Att sänka radonhalten i ditt hem kan vara en bra investering i din hälsa och i värdet på din bostad.
  9. Du kan få hjälp med radonmätning och radonsanering: Det finns många företag som kan hjälpa dig med radonmätning och radonsanering.
  10. I bostäder och lokaler för allmänna ändamålgäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. 


Att mäta radonhalten är en viktig åtgärd för att skydda din och din familjs hälsa. Om du bor i ett område med förhöjda radonhalter, bör du inte tveka att mäta radonhalten i ditt hem och vidta åtgärder om det behövs.