Okategoriserade

Radonmätning arbetsplatser

Radonmätning på arbetsplatser är arbetsgivarens ansvar. Sen den 1 juni 2018 har vi en ny strålskyddslag i Sverige. Den nya strålskyddslagen innebär att arbetsgivare ska